Rezultāti

Projekta rezultātu prezentācija un iepazīšanās ar Eiropas Square platformu

Training Needs Analysis Report and Transfer Framework

Dokuments ir paredzēts izglītības iestādēm, kuras vēlas labās prakses piemēru (Crowddreaming: I giovani cocreano cultura digitale “konkurss Itālijas skolām”) ieviest un izmantot nacionālā līmeni.

Dokumentā ir iekļauts ievads Crowddreaming metodē, projektā iesaistīto valstu pedagogu apmācību vajadzību analīze un aprakstīts ieteicamo darbību kopums labās prakses piemēru nodošanai.

Mācību rīkkopa

Mācību rīkkopa sniedz pārskatu par Crowddreaming projektu. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu pasniedzējiem, skolotājiem un citiem izglītības speciālistiem savā darbā izmantot veiksmīgās Crowddreaming apmācību iniciatīvas. Rīkkopa satur apmācību plānus, vadlīnijas, izglītības resursus (bezmaksas rīki, paraugi un materiāli) un mācību rezultātus, kas izmantojami mācību procesā.

Mācību programma skolotājiem

Mācību programmas mērķis ir veicināt skolotāju izpratni par digitālo kultūras mantojumu un sagatavot viņus atbalsta sniegšanai jauniešiem digitālā kultūras mantojuma projektu izstrādē.

Programmā ir 6 moduļi:
1. Crowddreaming metodoloģija
2. Digitālo projektu izstrāde
3. Digitālie rīki satura veidošanai
4. Digitālā projekta stāsta izveide
5. Digitālais kultūras mantojums
6. Medijpratība

Crowddreaming tiešsaistes kurss (MOOC)

Izstrādātais MOOC ietver 6 moduļus (Crowddreaming metodoloģija, Projekta izstrāde, Digitālie rīki digitālā satura veidošanai, Digitāla stāsta izveide, Digitālais kultūras mantojums un Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme). Mācību platforma ir izstrādāta 5 valodās: angļu, horvātu, grieķu, itāļu un latviešu.
Katrs modulis ir veidots, pamatojoties uz konkrētiem mācību mērķiem un rezultātiem. Moduļu saturu veido izglītības resursi/materiāli, diskusiju forumi un pašnovērtēšanas testi. MOOC būs pieejams no 2021. gada 10. aprīļa, jo platformā tiek veikti atjauninājumi.
Saite uz tiešsaistes kursu:

Ziņojums par MOOC izstrādi, ieviešanu un nodošanu (ziņojums tiks pievienots latviešu valodā 2021. gada 30. martā)

Projekta partneri ir izstrādājuši mācību programmu un tiešsaistes kursu (MOOC) dažādu jomu skolotājiem par jaunajām nepieciešamajām starpdisciplinārajām prasmēm, piemēram, digitālajiem rīku izmantošanu, digitālo stāstu izveidi un papildināto realitāti.
Izmantojot MOOC, skolotāji apgūs, kā mācību procesā iekļaut papildinātās realitātes un citus digitālos rīkus, lai iepazīstinātu skolēnus ar digitālo kultūras mantojumu un atbalstītu viņus digitālā kultūras mantojuma projektu veidošanā. Ziņojumā aprakstīts MOOC izveides process, izmantojot iepriekš noteiktus kritērijus, novērtēts mācību vietnes dizains un gala rezultāts.

Crowddreaming metodoloģija


“Rokasgrāmata paredzēta, lai izmantojot sniegtās instrukcijas un pievienotos piemērus, izstrādātu vienkāršu, bet efektīvu rīcības plānu darbam ar
izglītojamajiem Europa Square izaicinājumā.
Kā Crowddreaming mākslas metodes galvenā ideja tiek izmantots labās prakses piemērs (Crowddreaming: I giovani cocreano cultura digitale “”konkurss Itālijas skolām””, kas paredz, ka projekta dalībnieki veido savus veiksmes stāstus.”
Crowddreaming metodoloģija nodrošina rīkus un metodes, lai skolotāji kopā ar skolēniem varētu veidot digitālos projektus kultūras mantojuma popularizēšanai, iesaistoties radošā procesā, kas atgādina “Holivudas grāvēju” izveidi.

The Art of Crowddreaming (online resource)