Par projectu

Projekta finansētājs: Erasmus+ programma, KA3 – Sociālā iekļaušana un kopējas vērtības: ieguldījums izglītības un apmācības jomā

Projekta numurs: 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2018-3186

Projekta ilgums: 24 mēneši

Dākuma datums: 15/01/2019

Beigu datums: 15/02/2021

“Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” projekta mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

“Crowddreaming” sākotnēji ir radies kā Itālijas skolu konkurss, kas tika organizēts ar asociācijas „Stati Generali dell’Innovazione“ atbalstu. Crowddreaming mākslas metodes prakse balstās uz pārliecību, ka inteliģents prāts izpaužas caur spēju sapņot. Tā tas ir arī digitālajā laikmetā, tāpēc šī pieredze ir kā labās prakses piemērs, kas sapni pārvērš par vēlamo rezultātu, ar mērķi izveidot paliekošu digitālo kultūras pieminekli.

Projekta rezultāti:

  • Izstrādāta Crowddreaming metodoloģija un izmēģināta skolās 4 valstīs: Latvijā, Grieķijā, Horvātijā un Itālijā;
  • Izveidota apmācību programma skolotājiem un tiešsaistes mācību kurss pedagogiem (35 stundas);
  • Sagatavoti 8 pasniedzēji atbalsta sniegšanai 80 skolotājiem, kuri apgūst tiešsaistes kursu (katrā valstī 20 skolotāji);
  • Katrā dalībvalstī 400 pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas audzēkņi iesaistīti digitālo projektu izstrādē, kuru mērķis ir popularizēt vietējo kultūras mantojumu;

Izveidota digitālā platforma Europa Square, kurā pieejami skolēnu veidotie digitālie projekti.