ALL DIGITAL

ALL DIGITAL (iepriekš pazīstams kā Telecentre Europe) ir Briselē bāzēta asociācija ar partneru tīklu visā Eiropā, kas strādā ar 25 000 digitālās kompetences pilnveides centriem. ALL DIGITAL koncentrējas uz atbalstu eiropiešiem, kuriem ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis. Tas nozīmē, ka...Read More

Hellenic Open University

Hellenic Open University tika dibināta saskaņā ar likumu Ν.2552 / 97 kā pašpārvaldes valsts universitāte, kuras telpas galvenokārt atrodas Patras pilsētā. Universitāte savus pirmos studentus uzņēma 1998. gadā. Tajā ir četras skolas (sociālās zinātnes, lietišķās mākslas, zinātnes un tehnoloģijas, kā...Read More

LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā. LIKTA galvenais mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. LIKTA strādā pie sabiedrības e-izpratnes palielināšanas un aktīvi piedalās profesionālu IKT un digitālo...Read More