Stati Generali dell’Innovazione

Stati Generali dell’Innovazione (General States of Innovation, SGI) ir Itālijas bezpeļņas asociācija, kas dibināta 2011. gadā, lai:

  • kopīgi izstrādātu inovāciju politiku Itālijā un Eiropā;
  • veicinātu sadarbību un sinerģiju starp jebkura veida novatoriem;
  • izstrādātu un dalītos ar sistemātiskiem un līdzdalīgiem atvērtiem rīkiem un metodēm kopienām, kā arī izstrādātu godīgu politiku atbildīgai un ilgtspējīgai inovācijai;
  • atbalstītu likumdevējus un valdības pārstāvjus efektīvu inovāciju programmu izstrādē un īstenošanā.

SGI ir Itālijas nacionāla līmeņa sadarbības tīkls, kurā iesaistījušies vairāk nekā 100 augsta līmeņa profesionāļi, veltot daļu sava laika tam, lai veicinātu inovāciju iespējas Itālijā. Lielākā daļa SGI dalībnieki ir pētnieki, inženieri, matemātiķi, filozofi, sociologi, ekonomisti, kas darbojas kā inovācijas veicinātāji vietējās un centrālās valdības struktūrās, akadēmijās, privātos uzņēmumos vai citās bezpeļņas organizācijās.

SGI ļoti aktīvi līdzdarbojas daudzās dažādās organizācijās, kas nodarbojas ar digitālo pārveidošanu Itālijā un Eiropā.

Mājas lapa – Facebook – Twitter