LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā. LIKTA galvenais mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

LIKTA strādā pie sabiedrības e-izpratnes palielināšanas un aktīvi piedalās profesionālu IKT un digitālo prasmju programmu sagatavošanā. LIKTA ir 2005. gadā uzsāktās e-integrācijas un e-prasmju attīstības iniciatīvas Latvija@Pasaule iniciatore un koordinatore.

Mājas lapa – Facebook –  Twitter