Hellenic Open University

Hellenic Open University tika dibināta saskaņā ar likumu Ν.2552 / 97 kā pašpārvaldes valsts universitāte, kuras telpas galvenokārt atrodas Patras pilsētā. Universitāte savus pirmos studentus uzņēma 1998. gadā. Tajā ir četras skolas (sociālās zinātnes, lietišķās mākslas, zinātnes un tehnoloģijas, kā arī humanitārās zinātnes). Pašlaik ir reģistrēti vairāk kā 30 000 bakalaura un maģistra programmu studenti. Viņus izglīto fakultāšu akadēmiskais personāls, kurā ir apmēram 50 darbinieku, un to atbalsta 2000 vieslektori, profesori, pēcdoktorantūras pētnieki, laboratoriju atbalsta personāls, pasniedzēji utt., kā arī ap 200 administratīvā atbalsta darbinieki.

Hellenic Open University piedalās projektā ar DAISSy pētniecības grupu.

DAISSy grupu 2001. gadā dibināja augsti kvalificēti un motivēti pētnieki, kas nodarbojas ar pētniecību, inovācijām un visaptverošu zināšanu sistēmas vīzijas pieņemšanu. Pašlaik pētniecības grupa darbojas divās filiālēs Patras pilsētā:

  1. Datoru tehnoloģijas institūta (CTI) 3. pētniecības nodaļa koncentrējas uz mobilo sistēmu projektēšanu un izstrādi, kuras ir nemanāmi integrētas cilvēka darbības vidē un un tām piemīt gudru, adaptīvu, autonomu sistēmu īpašības.
  2. Pētniecības grupa universitātē veic pamatpētījumus, atbalsta izglītības procesu un sociālo lietojumprogrammu izstrādi un ieviešanu.

DAISSy pētniecības grupa ir uzkrājusi ilglaicīgu kompetenci par visaptverošām zināšanu sistēmām, visuresošām sistēmām, starpprogrammatūru, uz pakalpojumiem orientētu arhitektūru, ontoloģiju, zināšanu iegūšanu un reprezentēšanu, vairāku aģentu sistēmām, sociālām sistēmām, savstarpējās mācīšanās platformām, 3D spēļu izstrādi, IKT izmantošanu izglītībā, kā arī prasmju definēšanu un profilēšanu ar IKT jomu saistītiem darbiem.

Kopš dibināšanas DAISSy pētniecības grupa ir piedalījusies vairāk kā 30 vietēja un Eiropas līmeņa projektos (t.i., FP5, FP6, FP7, Mūžizglītības, Erasmus+ utt.), kopējam finansējumam pārsniedzot 2,5 miljonus eiro. Šajā grupā ir nodarbināti vairāk kā 15 cilvēki, tostarp universitātes profesori, doktora un maģistra grāda ieguvēji, datorzinātņu, mākslīgā intelekta un sociālo zinātņu pētnieki, pieredzējuši IKT inženieri, programmētāji un administratīvais personāls.

Mājas lapa – Facebook – Twitter