Centre of Technical Culture Rijeka

Centre of Technical Culture Rijeka (CTC Rijeka) ir NVO, kas reģistrēta 1993. gadā ar mērķi veicināt un popularizēt tehnisko izglītību, datorzinātnes un kultūru kopumā. Tiek organizēti pasākumi, lai veicinātu bērnu, jaunatniešu, darba ņēmēju un citu iedzīvotāju ieinteresētību zinātniskās, tehniskās un IT kultūras jomās. Centrs īsteno savus mērķus, izmantojot 4 programmas, kas ir savstarpēji saistītas un papildina viena otru:

  1. Digitālā kompetence: Jauniegūtās IKT zināšanas un prasmes ļauj mūsu klientiem pilnveidoties tādās jomās, kuras Horvātijas formālajā izglītības sistēmā tiek atstātas novārtā, piemēram, programmēšana, robotika, video, mobilo lietotņu izstrāde, tīmekļa vietņu dizains, e-žurnālistika, 3D modelēšana un drukāšana utt.
  2. Eko-sociālā ekonomika: CTC Rijeka aktīvi piedalās sociālo uzņēmumu reģionālo resursu centru tīkla izveidē, iekļaujot Primorskas-Goranskas un Istra apgabalus. Nākamais svarīgais pīlārs ir kļūt par valsts sociāltehniskās jaunrades centru.
  3. Sociālā iekļaušana: Viens no svarīgiem CTC Rijeka darba segmentiem ir savienot jauno tehnoloģiju izmantošanu ar iespēju radīšanu sociāli atstumtām grupām. Mēs veicinām nelabvēlīgā situācijā esošu bērnu un jauniešu izglītību un starpkultūru dialogu, izmantojot visas mācīšanās formas.
  4. Kopienas attīstība: Mēs veicinām pilsoniskās sabiedrības attīstību reģionā, dodot iedzīvotājiem iespēju kļūt par aktīviem dalībniekiem. Nostiprinot sociālās, pilsoniskās un starpkultūru kompetences, veicinot demokrātiskās vērtības un pamattiesības, uzlabojot kritisko domāšanu, inovācijas, izstrādājot un izmantojot jaunas tehnoloģijas. Mēs veicinām brīvprātīgo darbu, aktīvu līdzdalību, partnerību un starpnozaru sadarbību.

Mūsu programmas atbalsta bērnus, jauniešus, vecāka gadagājuma cilvēkus, cilvēkus ar ierobežotām iespējām, iedzīvotājus kopumā, lai viņi kļūtu par pārmaiņu virzītājiem vietējā sabiedrībā.

Mēs esam ALL DIGITAL biedri, Nacionālā digitālo prasmju un arodu koalīcija, Horvātijas robotikas asociācijas, Horvātijas informātikas klubu asociācijas, Horvātijas eko-sociālo inovāciju un attīstības klasteris, Eurodesk Croatia, vietējā nodarbinātības partnerība Primorskas-Goranskas apgabalā, vietējās digitālo prasmju un arodu koalīcijas vadītāji, ALL DIGITAL WEEK koordinators un e-Skills for Jobs kampaņas partneris Horvātijā.

Mājas lapa – Facebook – Twitter