Rezultati

Training Needs Analysis Report and Transfer Framework

Ovo je izvješće namijenjeno obrazovnim instituacijama koje žele isprobati dobru praksu “Crowddreaming:mladi stvaraju digitalnu kulturu”.

Dokument sadrži uvod u metodu Crowddreaming, analizu potreba za osposobljavanjem škola iz zemalja sudionica i operativni okvir za prijenos dobre prakse.

Priručnik za učenje

Ovaj priručnik za učenje pruža pregled projekta Crowddreaming i namijenjen je tutorima, učiteljima i ostalim edukatorima.

Sadrži plan učenja, smjernice, otvorene obrazovne resurse (besplatni alati, uzorci i predlošci) i opisane ishode učenja.

Kurikulum za nastavnike

Cilj ovog kurikuluma je podići svijest učitelja o digitalnoj kulturnoj baštini i pripremiti ih za pružanje podrške mladima u razvoju projekata digitalne kulturne baštine.
Program se sastoji od 6 modula:

  • Umijeće Crowddreaming-a
  • Razvoj projekata
  • Digitalni alati za stvaranje digitalnih sadržaja
  • Digitalno pripovijedanje
  • Digitalna kulturna baština
  • Medijska pismenost

Crowddreaming – Masivni otvoreni online tečaj

MOOT sadrži 6 modula (umijeće Crowddreaming-a, razvoj projekata, digitalni alati za stvaranje digitalnih sadržaja, digitalno pripovijedanje, digitalna kulturna baština i medijska pismenost) i dostupan je na 5 jezika: engleski, hrvatski, grčki, talijanski i latvijski.

Svaki modul dizajniran je na temelju specifičnih ishoda i ciljeva učenja, sastoji se od relevantnih otvorenih obrazovnih materijala (OER), foruma za raspravu i aktivnosti samoprocjene. Zbog nadogradnji MOOCT nije dostupan do 10. travnja 2021.

Poveznica na MOOT

Izvješće o dizajnu i provedbi MOOT-a

Konzorcij CDDC projekta razvio je kurikulum i masivni otvoreni online tečaj (MOOT) za učitelje o novim potrebnim interdisciplinarnim vještinama, poput digitalnih alata, digitalnog pripovijedanja i proširene stvarnosti (AR).

Kroz MOOT nastavnici uče kako koristiti jednostavne alate za stvaranje sadržaja proširene realnosti i druge digitalne alate kako bi svojim učenicima predstavili digitalnu kulturnu baštinu i podržali ih u razvoju scena digitalne kulturne baštine. Izvješće opisuje razvoj MOOT-a i evaluira njegov dizajn i isporuku pomoću unaprijed postavljenih pokazatelja.

Coming soon

Izvješće o pilotiranju

Izvješće o pilotiranju predstavlja rezultate faze pilotiranja metodologije Crowddreaming.

Ovaj dokument opisuje metodologiju provedbe radionica s učenicima.

Sadrži i rezultate evaluacije učenika koji su sudjelovali u radionicama, učitelja koji su vodili radionice i nacionalnih tutora koji su olakšali fazu pilotiranja u svojim zemljama.

Covid-19 je imao veliki utjecaj na fazu pilotiranja,

Stoga, izvješće uključuje opis planirane i provedene metodologije, kao i poglavlje posvećeno učincima COVID-19 krize na fazu pilotiranja Crowddreaming metodologije.

Crowddreaming preporuke za donositelje odluka

Ove preporuke za donositelje odluka rezimiraju projektno iskustvo u valorizaciji metodologije Crowddreaming kao sredstva za inkluzivno obrazovanje i promicanje europskih vrijednosti.

Dokument se nadovezuje na iskustva projektnih partnera u razvijanju Crowddreming metodologije i dva evaluacijska izvješća koja su rezultat provedbe aktivnosti učenja za učitelje i pilotiranja metodologije sa učenicima u hrvatskim, grčkim, talijanskim i latvijskim školama.

Umijeće Crowddreaming-a

Ovaj priručnik sistematizira niz intuicija, ideja, praksi i iskustava razvijenih tijekom prva četiri izdanja izazova „Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale“, koji je u Italiji organizirala i kojim upravlja udruga Stati Generali dell’Innovazione i Škola za kulturnu baštinu, umjetnost i humanističke znanosti.

Priručnik pruža alate i metode koji će nastavnicima i učenicima omogućiti da zajedno stvaraju digitalne kulturne sadržaje, kroz zanimljivi proces koji oponaša produkciju hollywoodskih blockbustera.

The Art of Crowddreaming (online resource)