O projektu

Projekt financira: Erasmus+ KA3 Social Inclusion funded through EACEA

Broj projekta: 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2018-3186

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak: 15/01/2019

Završetak: 15/02/2021

Projekt Crowddreaming – mladi stvaraju digitalnu kulturu (CDDC) ima za cilj unaprijediti i proširiti na razini Europe dobru praksu u valoriziranju digitalne kulturne baštine kao metodu za inkluzivno učenje i promociju europskih vrijednosti među mladima.


Projekt promiče metodu istog naziva koju je razvila organizacija Stati Generali dell’Innovazione. Crowddreaming je stvoren kao natjecanje za talijanske nastavnike srednjih škola. U Italiji je 2018. godine natjecanje provedeno treći put. Ono promiče razumijevanje i očuvanje kulturne baštine i raznolikosti kao preduvjet za održavanje kulture u zajednici te očuvanje zajedničkih vrijednosti i identiteta.


Projekt Crowddreaming širi taj koncept u školama diljem Europe kamo su učenici i nastavnici pozvani da stvaraju „digitalne scene“ uz pomoć tehnologije virtualne i proširene stvarnosti. Projektom će se stvoriti formalna verzija Crowddreaming metodologije i kurikulum što će omogućiti daljnje širenje po Europi. Digitalne scene koje će mladi stvoriti u partnerskim zemljama objedinit će se na digitalnom trgu, digitalnom spomeniku – Europa Square.


Projektom je razvijen kurikulum koji će se eksperimentalno provesti u Italiji, Hrvatskoj, Latviji i Grčkoj. Organizirali smo i trening trenera kojim su treneri iz partnerskih zemalja stekli potrebna znanja i vještine da pruže podršku nastavnicima u provedbi metodologije.


Projekt ima za cilj uključiti 400 učenika u svakoj partnerskoj zemlji i očekuje se da će oni zajedno stvoriti 20 digitalnih scena. Online virtualna zajednica, Euwopa Square, biti će dom minimalno 80 digitalnih scena koje su razvili učenici iz Europe.