All Digital

ALL DIGITAL (prethodno poznat kao Telecentre Europe) vodeća je paneuropska udruga sa sjedištem u Bruxellesu, koja predstavlja organizacije članice širom Europe koje djeluju u 25.000 centara digitalnih kompetencija. ALL DIGITAL se usredotočuje na podršku Europljanima koji imaju nedovoljnu razinu digitalnih...Read More

LIKTA

Latvijsko udruženje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (LIKTA) nevladina je organizacija osnovana 1998. Glavni cilj LIKTA-e je promicanje daljnjeg razvoja informacijskog društva u Latviji. LIKTA radi na povećanju e-svijesti u društvu i aktivno sudjeluje u pripremi profesionalnih programa IKT-a i...Read More