Stati Generali dell’Innovazione

Stati Generali dell’Innovazione (SGI) talijanska je neprofitna udruga osnovana 2011. godine s ciljem:

  • osmišljavanja inovativnih politika u Italiji i Europi;
  • promicanja sinergije među bilo kakvim inovatorima;
  • omišljavanja i dijeljenja sistemskih i participativnih otvorenih alata i metoda namijenjenih razvoju zajednice i provedbi politika za odgovorne i održive inovacije;
  • pružanja podrške zakonodavcima i vladi u razvoju i provođenju učinkovitih inovacijskih programa.


SGI je talijanska nacionalna mreža sačinjena od preko 100 profesionalaca koji doniraju dio svog vremena za poticanje mogućnosti za inovacije u Italiji. Većina članova SGI-ja su istraživači, inženjeri, matematičari, filozofi, sociolozi, ekonomisti i djeluju na inovacije u lokalnim i središnjim državnim tijelima, akademijama, privatnim kompanijama ili drugim neprofitnim organizacijama.

SGI je vrlo aktivan kao član mnogih različitih organizacija koje rade na digitalnoj transformaciji u Italiji i Europi.

Web stranicaFacebookTwitter