LIKTA

Latvijsko udruženje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (LIKTA) nevladina je organizacija osnovana 1998. Glavni cilj LIKTA-e je promicanje daljnjeg razvoja informacijskog društva u Latviji.

LIKTA radi na povećanju e-svijesti u društvu i aktivno sudjeluje u pripremi profesionalnih programa IKT-a i digitalnih vještina. LIKTA je inicijator i koordinator inicijative za razvoj isključenja i e-vještina Latvia@World (L@W), pokrenute 2005. godine.

Web stranicaFacebookTwitter