Centar tehničke kulture Rijeka

Centar tehničke kulture Rijeka (CTK Rijeka) je nevladina organizacija registrirana od 1993. godine sa zadatkom da potiče i promiče tehničko obrazovanje, informatiku i kulturu općenito organiziranjem aktivnosti u svrhu poticanja interesa djece, mladih, zaposlenika i ostalih građana na područjima znanstvene, tehničke i informatičke kulture. Ciljeve ostvaruje kroz 4 programska područja koja su međusobno povezana i nadopunjuju se:

  1. Informatika i tehnika: Novostečena znanja i vještine polaznicima omogućavaju da se lakše zaposle, organizacije dobivaju obrazovane i certificirane djelatnike, smanjuje se nezaposlenost, te stvaramo lokalnu zajednicu koja može odgovoriti na dinamično okruženje. Posebna pažnja se posvećuje organizacijama civilnog društva. Ostvarena je suradnja u polju informatičke edukacije s udrugama tehničke kulture, invalida i osoba s posebnim potrebama, branitelja i invalida domovinskog rata, umirovljenika,…
  2. Ekosocijalna ekonomija: CTK Rijeka aktivno sudjeluje i u stvaranju mreže regionalnih resursnih centara za društvena poduzeća pokrivajući područje Primorsko-goranske i Istarske županije. Slijedeći važan stup razvoja eko-socijalne ekonomije je stvaranje resursnog centra za eko-socijalnu ekonomiju, kao dijela nacionalne mreže resursnih centara.
  3. Socijalna inkluzija: U projekte uključujemo različite društvene skupine poput osoba s invaliditetom, osoba zrelije životne dobi, osoba slabijeg imovinskog stanja, mladih bez posla i/ili radnog iskustva, te osoba koje su na bilo koji način isključene iz društva i sa tržišta rada.
  4. Razvoj zajednice: Kroz program razvoja zajednice CTK Rijeka nastoji doprinijeti razvoju civilnog društva u regiji, prije svega osnaživanjem građana za aktivno sudjelovanje jačanjem njihovih kompetencija, inovativnost i korištenja novih tehnologija.

Programi CTK Rijeka su namijenjeni djeci, mladima, starijim osobama, osobama s manje mogućnosti i građanima općenito da postanu pokretači promjena u svojoj lokalnoj zajednici.

CTK Rijeka članica je ALL DIGITAL mreže, Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta, Hrvatskog robotičkog saveza, Hrvatskog informatičkog zbora, CEDRE – klastera za eko-društvene inovacije i razvoj, Eurodesk mreže Hrvatske, Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije. CTK Rijeka je hrvatski nacionalni koordinatora za ALL DIGITAL tjedan i partner u kampanji e-Skills for Jobs u Hrvatskoj.

Web stranicaFacebookTwitter