All Digital

ALL DIGITAL (prethodno poznat kao Telecentre Europe) vodeća je paneuropska udruga sa sjedištem u Bruxellesu, koja predstavlja organizacije članice širom Europe koje djeluju u 25.000 centara digitalnih kompetencija.

ALL DIGITAL se usredotočuje na podršku Europljanima koji imaju nedovoljnu razinu digitalnih vještina. To znači da imaju smanjene prilike za pronalazak posla, korištenje internetskih usluga, imaju bolju kvalitetu života i budu uključeni u društvo današnjice.

ALL DIGITAL osnažuje organizacije članice koje predstavljaju pružatelje neformalnog obrazovanja u podržavanju milijuna Europljana da uspiju u digitalnoj transformaciji pružajući im obuku i savjete.

Web stranicaFacebookTwitter