Το όνειρο είναι μια Τέχνη που απαιτεί υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες

Crowddreaming:

Η πρακτική της απόκτησης πληροφοριών ή εισόδου σε ένα καινοτόμο έργο με τη συμμετοχή των υπηρεσιών μιας μεγάλης κοινότητας που μπορεί να επωφεληθεί από το επιθυμητό αποτέλεσμα, συνήθως μέσω του διαδικτύου.

Το Crowddreaming είναι ένας νεολογισμός που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον τίτλο της πρώτης έκδοσης του εθνικού διαγωνισμού για τα Ιταλικά σχολεία «Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό», που προωθήθηκε από την ένωση Stati Generali dell’Innovazione (SGI) για το δίκτυο Σχολών Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών το 2015.

Στην πορεία, το Crowddreaming εξελίχθηκε στην Τέχνη του Crowddreaming, μια ολοκληρωμένη πρακτική που θα υποστηρίξει τις νεότερες γενιές στην αντιμετώπιση των τριών διαρκώς μεταβαλλόμενων προκλήσεων της ψηφιακής εποχής αναφορικά με την ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών δεξιοτήτων: τις προκλήσεις της Ταχύτητας, της Μορφής και της Διατήρησης.

Οι τρεις προκλήσεις της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η πρόκληση της Ταχύτητας είναι κοινή από τον 20ο αιώνα στις περισσότερες πτυχές μιας κοινωνίας που βασίζεται στην τεχνολογία. Η αλλαγή είναι τόσο γρήγορη και αδυσώπητη που συχνά δεν είναι πλέον δυνατό να σταθμίσουμε τις παρεκτάσεις προηγούμενων προτύπων για να αναλύσουμε τις τάσεις κατά τον σχεδιασμό ενός αβέβαιου μέλλοντος. Επομένως, αναπτύσσονται νέες κοινωνικές τεχνολογίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να μάθουν από το μέλλον καθώς αυτό αναδύεται. Η Θεωρία U από τον Otto Scharmer στο Boston MIT’s Presencing Institute έχει αποδειχθεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Αυτή η θεωρία προτείνει να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της Ταχύτητας μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας πρωτοτύπου, βασισμένη σε μια φάση βαθιάς ακρόασης των αναγκών ενός κοινωνικού οικοσυστήματος, στην κατανόηση του ρόλου του ατόμου στη διαδικασία της αλλαγής και στη συνέχεια στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου που θα οδηγήσει στην αλλαγή.
Ωστόσο, η Θεωρία U είναι προσανατολισμένη προς τις κοινότητες ηγετών ή τις επιχειρήσεις, οπότε δεν είναι πολύ εύκολο για τους εφήβους να κατανοήσουν τη γλώσσα και τα εργαλεία της. Το Crowddreaming ξεκινά από τη Θεωρία U για να δημιουργήσει κοινωνικά εργαλεία που μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητά από τις νεότερες γενιές οι οποίες θα επωμιστούν το βάρος να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Μορφής και της Διατήρησης.

Η πρόκληση της Μορφής σχετίζεται με τις ψηφιακές κοινωνίες. Στην πραγματικότητα είναι αυτός καθαυτός ο πυρήνας της περιρρέουσας Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Η ανθρωπότητα έμαθε να διαμορφώνει την ενέργεια σε σημαντική πληροφορία μόλις πριν από λίγες δεκαετίες. Είναι μια ιστορική πρωτοπορία και η έκταση αυτής της επανάστασης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί και κατανοηθεί. Οι ψηφιακές τεχνολογίες εξελίσσονται εκπληκτικά γρήγορα και οι νέες δεξιότητες «διαμόρφωσης ενέργειας» που πρέπει να μαθευτούν, αναδύονται με έναν φρενήρη ρυθμό. Ακόμη και η ίδια η έννοια του «ψηφιακού» δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Πολύ συχνά θεωρείται μια ακόμα διάσταση πέρα από το φυσικό επίπεδο, όπου τα πράγματα συμβαίνουν σχεδόν με μαγικό τρόπο. Αυτή η πρόκληση απαιτεί την ανεύρεση τρόπου υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των πολιτιστικών φορέων και των εφήβων προκειμένου να αποκτήσουν σωστή ψηφιακή νοοτροπία και δεξιότητες, με τρόπο βιώσιμο.

Η πρόκληση της Διατήρησης είναι ιδιαιτέρως σχετική με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Ένα κατασκεύασμα με σημαντική μάζα τείνει να παραμένει και να διατηρείται στον χρόνο. Επιπλέον, είναι γνωστό το πώς θα διατηρηθεί. Αντιθέτως, τα ψηφιακά κατασκευάσματα είναι πολύ ασταθή. Οι Millennials είναι οι πρώτες γενιές που καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της Διατήρησης, επειδή ο πολιτισμός τους είναι και θα είναι όλο και περισσότερο ψηφιακός. Αυτή η πρόκληση απαιτεί να βρεθεί μια μέθοδος που θα τους βοηθήσει να μεταδώσουν την ψηφιακή πολιτιστική τους κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Απαιτεί επίσης την εξεύρεση λύσεων για τη μετάδοση των ψηφιακών γνώσεων, πρακτικών, τέχνης, στους αιώνες.

Η Τέχνη του Crowddreaming

Η πρακτική της Τέχνης του Crowddreaming βασίζεται σε μια βαθιά πεποίθηση: ένας νους μπορεί να ονομαστεί ιδιοφυής μόνο εάν είναι σε θέση να ονειρεύεται. Αυτό ισχύει και για τα συνδετικά μυαλά της ψηφιακής εποχής. Η Τέχνη του Crowddreaming είναι η αρχή που εκπαιδεύει ένα συνδετικό νου για να ονειρευτεί ένα επιθυμητό και εφικτό μέλλον.

Ο κύκλος ζωής του crowddream περνά από τέσσερις φάσεις:

  • Ξεκινάει συνήθως ως μια προσωπική εικόνα του πρώτου ονειροπόλου.
  • Γίνεται σαφής πρόθεση μέσω της αλληλεπίδρασης του πρώτου ονειροπόλου με τους κοινωνικούς του κύκλους
  • Γίνεται τότε μια συναρπαστική ιστορία για ένα επιθυμητό μέλλον που είναι ικανό να συλλάβει τη φαντασία ενός αρκετά μεγάλου πλήθους για να το κάνει πραγματικότητα.
  • Τελικά, εξελίσσεται σε ένα καλά σχεδιασμένο έργο καινοτομίας που μπορεί να διαμορφώσει το κοινό όνειρο σε πραγματικότητα.

Υπάρχουν τρεις κρίσιμες μεταβάσεις στη διαδικασία του crowddreaming: από τη διορατικότητα στην πρόθεση, από την πρόθεση στην συναρπαστική ιστορία και από τη συναρπαστική ιστορία στο υπεύθυνο έργο καινοτομίας.

Η πρώτη μετάβαση αντιστοιχεί στη φάση βαθιάς ακρόασης στην αριστερή πλευρά μιας διαδικασίας U και μπορεί να διευκολυνθεί με τα εργαλεία και τις μεθόδους που προτείνει η Θεωρία U.

Η δεύτερη και η τρίτη μετάβαση τοποθετούνται στη δεξιά πτέρυγα του U, όταν πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο. Η Τέχνη του Crowddreaming μαθαίνει κάποιον στο να το διαχειριστεί χρησιμοποιώντας μεθόδους και τη γλώσσα των παραγωγών πολύ επιτυχημένων ταινιών του Χόλιγουντ αντί για το ακαδημαϊκό ηγετικό λεξιλόγιο της Θεωρίας U. Αυτή η αφηγηματική επιλογή καθιστά την ιδέα και τη φάση του πρωτότυπου πιο προσβάσιμη και ελκυστική για τους εφήβους, οι οποίοι είναι ο κύριος στόχος. Γοητεύονται από την ιδέα να μάθουν πώς να παράγουν μια εισπρακτικά επιτυχημένη ταινία.

Το σημείο εκκίνησης είναι μια αρκετά προφανής δήλωση: κάθε έργο που πέτυχε τον στόχο του πρέπει να πει μια ιστορία επιτυχίας. Προχωρώντας προς τα πίσω από το κοινωνικά επιθυμητό μέλλον του ευτυχισμένου τέλους, οι καινοτόμοι, οι ερευνητές και οι κοινωνικοί ηθοποιοί συν-δημιουργούν την πλοκή με όλους τους χαρακτήρες, τις σχέσεις, τα μέρη, τα στηρίγματα (πόροι), τις εκδηλώσεις, τις υποπεριοχές που έπρεπε να είναι εκεί για να επιτύχουν το χαρούμενο τέλος.

Η δραματική θεωρία και η διαχείριση γνώσης της παραγωγής ταινιών παρέχουν εξαιρετικά επαγγελματικά και απόλυτα ακονισμένα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας ιστορίας από την αρχική διορατικότητα έως την τελική της σκηνή στον πραγματικό κόσμο, όπως απαιτείται από τη διαδικασία του Crowddreaming. Όχι μόνο υποχρεώνουν να προσδιορίσουν όλους τους απαιτούμενους ανθρώπινους, οικονομικούς, υλικούς και χρονικούς πόρους, αλλά υποχρεούνται να διερευνήσουν επίσης τη συναισθηματική, ηθική και ανθρώπινη διάσταση, η οποία συχνά παραβλέπεται από καθαρά αναλυτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων. Κάποιος μπορεί να πει ότι η Τέχνη του Crowddreaming αφορά στην «παραγωγή» πραγματικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σαν να ήταν σκηνές μιας ταινίας.

Η ιστορία μέχρι τώρα…

Το Τέχνη του Crowddreaming έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη συμμετοχή των νέων στη δημιουργία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη δραστηριοτήτων στην Ιταλία τα τελευταία τρία χρόνια. Τα έργα Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό – Piazza Europa, Quintana 4D και Heritellers εκμεταλλεύτηκαν το πλαίσιο «Ψηφιακό Μνημείο» για να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας εμπειρίας ζωντανής εργαστηρίου βασισμένης στην τέχνη του πλήθους-Ττης ονειρικής που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων κοινωνικών δεξιοτήτων για συν-δημιουργία, διαχείριση, διατήρηση και προστασία της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το μνημείο συλλαμβάνεται ως μουσείατρο – museater, ένα μέρος όπου διατηρούνται οι ψηφιακές αναμνήσεις για πολιτιστικές ανταλλαγές και ταυτόχρονα ένα στάδιο όπου οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να ενεργούν και να αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας. Με βάση μια αρχή της μάθησης βάσει περιεχομένου, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι κοινωνικοί φορείς προκλήθηκαν να ονειροπωλήσουν μια ψηφιακή ιστορία για ένα σχετικό θέμα σχετικά με την τοπική ή την ευρωπαϊκή πολιτιστική τους ταυτότητα. Η ιστορία πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψει στο χρόνο μέσω πολλών μελλοντικών γενεών. Ο γενικός στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι νέοι να ετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν την εποχική πρόκληση στην οποία καλούνται οι νέες γενιές: είναι οι πρώτοι στην ιστορία της ανθρωπότητας που βρέθηκαν να μεταβιβάζουν μια καθαρά ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.

Το 2019 η καλή πρακτική της Τέχνης του Crowddreaming θα αναβαθμιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο Erasmus + KA3 «Crowddreaming: young co-create digital culture», που συντονίζεται από την All Digital, θα προσελκύσει σχολεία από την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Λετονία σε μια τελετή ευχαριστιών που θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακά μνημεία που διαδίδονται σε ευρωπαϊκές πλατείες για να γιορτάσουν την αξία της διαπολιτισμικής φύσης της Ευρώπης.