Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με τον Νόμο Ν.2552 / 97, ως αυτόνομο Κρατικό Πανεπιστήμιο με τις εγκαταστάσεις του να βρίσκονται κυρίως στην Πάτρα. Το Πανεπιστήμιο δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1998. Αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Κοινωνικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Επιστήμη και Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Σήμερα, είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 30.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εκπαιδεύονται από μια ακαδημαϊκή σχολή με 50 μέλη, υποστηριζόμενη από 2000 λέκτορες, καθηγητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προσωπικό εργαστηριακής υποστήριξης, εκπαιδευτές κ.λπ. καθώς και 200 μέλη προσωπικού διοικητικής υποστήριξης.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο με την ομάδα της DAISSy.

Η ομάδα DAISSy ιδρύθηκε το 2001 από ερευνητές με υψηλή εξειδίκευση και κίνητρα, οι οποίοι επιδιώκουν την έρευνα, την καινοτομία και την υιοθέτηση του ευρύτερου οράματος της Περιρρέουσας Νοηµοσύνης. Επί του παρόντος το συγκρότημα αποτελείται από δύο μονάδες, και οι δύο με έδρα την Πάτρα, Ελλάδα:

  1. Η Ερευνητική Μονάδα 3 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (CTI) επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φορητών συστημάτων και συστημάτων διάχυτης υπολογιστικότητας, τα οποία ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο περιβάλλον της ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσιάζουν ιδιότητες έξυπνων, προσαρμοστικών, αυτόνομων συστημάτων και
  2. Η ερευνητική ομάδα του Hellenic Open University (HOU) διεξάγει βασική έρευνα, υποστηρίζει την εκπαίδευση σε φορητά συστήματα και συστήματα διάχυτης υπολογιστικότητας και επιδιώκει την ανάπτυξη και υιοθέτηση κοινωνικών εφαρμογών.

Η ομάδα DAISSy έχει συσσωρεύσει μακροχρόνια εμπειρία Έρευνας στους τομείς της Περιρρέουσας Νοημοσύνης, των Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού, του Middleware, των Αρχιτεκτονικών που Οριοθετούνται απο Υπηρεσίες, των Οντολογιών, της Εξαγωγής και της Αναπαράστασης Γνώσης, των Συστημάτων Multi Agent, των Κοινωνικών Συστημάτων, των Peer Learning Platforms, των 3D Παιχνιδιών, των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και του Ορισμού Δεξιοτήτων και Προφίλ για εργασία σχετική με τις ΤΠΕ.

Από την ίδρυσή της, η ομάδα DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε διάφορα πλαίσια (π.χ. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus + κ.λπ.), συγκεντρώνοντας συνολική χρηματοδότηση άνω των 2,5 εκατ. Ευρώ. Σήμερα η ομάδα απασχολεί περισσότερα από 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών πανεπιστημίου, κατόχων διδακτορικών και MSc, ερευνητών στην επιστήμη των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών επιστημών, έμπειρους μηχανικούς ΤΠΕ, προγραμματιστές και διοικητικό προσωπικό.

Ιστότοπος – Facebook – Twitter