Πληροφορίες

Έργο χρηματοδοτούμενο από: Erasmus+ KA3 Social Inclusion μέσω της EACEA

Αριθμός έργου: 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2018-3186

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης: 15/01/2019

Ημερομηνία λήξης: 15/02/2021

Το έργο «Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό» (CDDC) στοχεύει στη διάδοση και την αναβάθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας ορθής πρακτικής στον τομέα της αξιοποίησης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών μεταξύ των νέων.

Το έργο κλιμακώνει μια βέλτιστη πρακτική με το ίδιο όνομα που αναπτύχθηκε από τη Stati Generali dell’Innovazione (General States of Innovation, SGI). Το “Crowddreaming” γεννήθηκε ως διαγωνισμός για τα Ιταλικά σχολεία, που προωθήθηκε από τη Stati Generali dell’Innovazione και τη Σχολή Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η τρίτη έκδοσή του πραγματοποιήθηκε το 2018. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των νέων σχετικά με την πρόκληση της εποχής την οποία καλούνται οι νέες γενιές να αντιμετωπίσουν: θα είναι οι πρώτοι στην ιστορία που θα κληροδοτήσουν μια αμιγώς ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυσκολίες αυτής της πρόκλησης και να ενεργοποιήσει την υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης απαραίτητων για τη λειτουργία στην ψηφιακή διάσταση.

Το έργο Crowddreaming υιοθετεί αυτήν την ιδέα και την κλιμακώνει σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη, όπου οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν μια «ψηφιακή σκηνή» εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας στην τάξη τους. Το έργο θα αναπτύξει, για πρώτη φορά, μια επίσημη έκδοση της μεθοδολογίας του Crowddreaming και ένα πρόγραμμα σπουδών, επιτρέποντας την κλιμάκωσή του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ψηφιακές σκηνές που θα αναπτυχθούν από μαθητές των χωρών που συμμετέχουν πιλοτικά θα συγκεντρωθούν σε μια ψηφιακή πλατεία, ένα ψηφιακό μνημείο – τη Europa Square.

Με βάση την αρχή της μάθησης βάσει περιεχομένου, κάθε έκδοση καλεί τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στην κατασκευή ενός ψηφιακού μνημείου, εισάγοντάς τους στην πρόκληση της γενιάς τους για μετάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Το έργο θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα διατεθεί πιλοτικά στην Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία και την Ελλάδα. Οι εκπαιδευτές θα καταρτιστούν στο πρόγραμμα σπουδών και θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC). Στο τέλος του έργου θα αναπτυχθεί το ψηφιακό μνημείο (Europa Square).

Το έργο στοχεύει να εμπλέξει 400 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε πιλοτική χώρα, δημιουργώντας 20 ψηφιακές σκηνές ανά χώρα. Η πλατφόρμα του έργου, η Europa Square, θα φιλοξενήσει τουλάχιστον 80 ψηφιακές σκηνές από τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη.