Αποτελέσματα

Οι εταίροι του έργου Crowddreaming προσπαθούν να φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου σε εσάς. Παρακαλούμε επιστρέψτε σύντομα.

Δραστηριοποιείστε στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς;

Εάν η απάντησή σας είναι “Ναι!”, τότε λάβετε μέρος σε αυτήν την ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με τη θεματική!