Το όνειρο είναι μια Τέχνη που απαιτεί υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες

Crowddreaming: Η πρακτική της απόκτησης πληροφοριών ή εισόδου σε ένα καινοτόμο έργο με τη συμμετοχή των υπηρεσιών μιας μεγάλης κοινότητας που μπορεί να επωφεληθεί από το επιθυμητό αποτέλεσμα, συνήθως μέσω του διαδικτύου. Το Crowddreaming είναι ένας νεολογισμός που εμφανίστηκε για...Read More